Dulai Viktória vagyok, alapvégzettségemet tekintve konduktor-tanító. Diplomámmal központi idegrendszeri sérült gyermekek komplex fejlesztéséhez,  felnőttek rehabilitációjához, illetve alsó tagozatos gyermekek tanításához kaptam „útlevelet”.  

Gyermekeim születése előtt rövid ideig tanítóként dolgoztam, ezt követően közel tíz évig kizárólag négy gyermekemmel töltöttem az időmet. Ennek az időszaknak gyümölcsei – folyamatosan gyarapodó szülői tapasztalataim, látóköröm színesedése – szakmai munkámhoz is sokat adnak. 

2016-tól öt éven át a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgoztam konduktorként, csecsemők és kisgyermekek komplex korai fejlődését támogatva. Ez idő alatt rengeteget tanultam kollégáimtól és a gyermekektől, szülőktől, akik bizalommal fordultak hozzám. Az évek során felmerülő szakmai kihívások motiváltak abban, hogy több  képzést is elkezdjek, elvégezzek, ezáltal egyre árnyaltabb lehessen munkám, szemléletem.

2017-ben konduktori munkám mellett a váci Kistigris Fejlesztőpontban kezdtem meg munkámat az Alapozó Terápia módszerével, 5-12 éves gyerekek fejlesztése során. A szakmai tapasztalatszerzés mellett itt kaptam inspirációt ahhoz, hogy a „Kistigris” szárnyai alól kilépve megpróbáljak lehetőséget teremteni a lakóhelyemhez közelebb élő gyermekeknek, családoknak az Alapozó terápiás fejlesztésre. 2018-2021. közt Rétságon működtek Alapozó Terápiás csoportjaim (5-12 éves korú gyermekeknek).

2019. szeptemberétől Balassagyarmaton is várom a kis „fülemüléket” és családjukat 0-12 éves korig vizsgálattal, tanácsadással, fejlesztéssel.