Artikulációs és fonológiai zavarok terápiája 5 éves kortól

 
Ötéves korban a gyermek figyelme már irányítható metanyelvi irányba is, azaz beszélhetünk neki a nyelvről, egész pontosan a hangok jelentést megkülönböztető szerepéről. Ekkor a gyermekben már tudatosítható, hogy a hangok helytelen ejtése, vagy helyettesítse másik hanggal, más értelmet ad egy szónak (pl. sál-szál). Ha a gyermekben is megfogalmazódik az igény a helyes ejtésre, sokkal szívesebben tesz erőfeszítéseket a hanghibák javítására. A beszédhanghibák javítása az írástanulás előtt optimális, mert a gyermek az általa is jól ejtett hanghoz könnyebben tudja a helyes betűt társítani.

A Fülemüle Műhelyben háromfős csoportok indulnak a beszédhanghibák javításáért . Egy foglalkozás 30 perc.
Csoportba való bekerülés feltétele egy megelőző logopédiai vizsgálat, valamint elkötelezettség az otthoni gyakorlásra.