Mi az Alapozó Terápia?

Az Alapozó Terápia egy mozgásfejlesztésre épülő, idegrendszeri fejlődést megcélzó terápiás módszer, 5 év feletti gyermekek részére. A mozgáson keresztül éri el (a mozgás fejlődésével egyidejűleg) különböző területek érését, fejlődését. (pl.: figyelem, beszéd, gondolkodás, önszabályozás stb.)

Csecsemőkorban a megismerés alapját a megfelelő mozgásfejlődés biztosítja (a csecsemő saját magáról és környezetéről is a megfelelő mozgásfejlődéssel tud optimálisan információkat szerezni), ez adja meg az alapot a többi terület megfelelő fejlődéséhez.

A mozgásos tapasztalatszerzés a kisgyermekkorban és a későbbi években is nagyon fontos marad.

Előfordul, hogy a csecsemőkori mozgásfejlődés során valamely mozgás kimarad, illetve nem megfelelő módon alakul.  Ennek a későbbiekben gyakran lesz más területen is érzékelhető negatív hatása (pl.: beszédindulás késése, bizonytalan mozgás kisgyermekkorban, egyensúlyproblémák, dominancia kialakulásának késése, sok hanghiba már beszélő gyermekeknél, figyelmi problémák, tanulási nehézségek stb.). 

Az Alapozó Terápiás mozgásfejlesztés során részben a fejlődéstani mozgásokat alakítjuk ki, illetve rendezzük, részben más mozgásos területek fejlesztésére kerül sor (egyensúly, rugalmasság, testközépvonal átlépés kialakítása, megerősítése, beszéd és mozgás összerendezése, finommanipuláció stb.).

A mozgásos feladatokat a foglalkozások során összekötjük egyéb területek fejlesztésével is (pl.: figyelem, memória, észlelés, társas készségek fejlesztése, testérzékelés  stb.)

Kinek javasolt az Alapozó terápiás fejlesztés, terápia?

Az Alapozó Terápiás mozgásfejlesztés, terápia azoknak az 5 év feletti gyerekeknek a fejlődésének az optimalizálásában, harmonizálásában segíthet, akiknél az alábbi nehézségek bármelyike tapasztalható:

  • bizonytalan, rendezetlen mozgás, gyenge egyensúly, finommotorika
  • figyelmi problémák
  • nyelvi fejlődés nehézségei
  • kialakulatlan dominancia
  • túlzott aktivitás vagy túlzott óvatosság, visszafogottság a mozgás területén
  • tanulási nehézségek esetén
  • diszlexia veszélyeztettség, diszlexia esetén
  • autizmus spektrumzavarral élő  vagy autista gyermekek

 

A fejlesztés, foglalkozás keretei:

Az Alapozó terápiás fejlesztést megelőzi egy mozgásvizsgálat, mely során az idegrendszer érettségét térképezzük fel. Ez a szülő jelenlétében történik, kb. 90 percet vesz igénybe. A vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy valóban szükséges-e fejlesztés az adott gyermeknél. Ha igen, az Alapozó terápia módszere megfelelő-e számára vagy más terápiára, fejlesztésre van szükség, illetve javasolt-e más jellegű további vizsgálat, fejlesztés.

 Ha az adott gyermeknél az Alapozó terápia megfelelő módszer….

Az Alapozó terápiás csoportban a fejlesztés hetente 2x90 percben történik. Az Alapozó terápia alapvetően egy csoportos fejlesztési módszer, kiscsoportos formában, 4-6 gyerek vesz részt egy foglalkozáson. A csoportok összetétele ideális esetben a tanév során állandó.  Egyéni fejlesztés abban az esetben lehet indokolt, ha a gyermek még nem érett a csoportos foglalkozáson való részvételre.

A fejlesztés hatékonysága érdekében nagyon fontos a rendszeresség. Az idegrendszernek adott rendszeres ingerekkel tudjuk elérni, hogy az éretlen területek érése megkezdődjön, a későbbiekben a kívánatos változások beépüljenek.

Az idegrendszeri változások megindulásához és megszilárdulásához idő kell. A gyerek kezdeti állapotától függően 1,5-2 tanév általában a terápia hossza.  (ez természetesen gyerekenként változó, de az biztos, hogy kitartó együttműködésre van szükség).

 

© 2019 Fulemulemuhely.hu Minden jog fenntartva | Webdesign: Szepweblap.hu